Contactformulier en Privacyverklaring

Privacyverklaring / Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
Wanneer ik, Ien Hazebroek-Buijs, als zelfstandig kunstenaar, ook werkend als ATELIER THE AVENUE, met persoonsgegevens aan de slag ga, zal ik de huidige privacy wetgeving in acht nemen. De persoonsgegevens waar ik nu over beschik, maak ik door middel van deze privacyverklaring inzichtelijk. Daarnaast verduidelijk ik wat ik met de persoonsgegevens doe.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik waar nodig verwerk in mijn register: voor- en achternaam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer. Uw gegevens zitten achter een inlog.

Verwerkingsdoelen
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u. Ik communiceer met u over nieuws over mijn werk, exposities en nieuwe diensten zoals cursussen en workshops. Dit doe ik door middel van nieuwsbrieven. In geval van lopende cursussen en workshops kan ik ook met u contact zoeken ivm aangelegenheden die de betreffende cursus of workshop betreffen.

Bewaartermijn
Ik ben niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen.
Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door mij te laten verwijderen, dan zal ik deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek verwijderen.

Delen met derden
Ik verstrek uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Met organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht of omdat ik met hen een overeenkomst heb afgesloten, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging
Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij mij voor de gegevensbescherming. Het is niet toegestaan om gegevens van een ander lid in te zien. U kunt dit verzoek richten aan ienhazebroek@cs.com.

Cookies
ATELIER THE AVENUE gebruikt een website onder deze naam. Ateliertheavenue.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies slaan namelijk uw voorkeursinstellingen op. Door middel van het instellen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor de cookies. Op deze wijze worden de cookies niet opgeslagen. U kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is opgeslagen op uw computer via de instellingen van uw browser verwijderen.

Afsluitend
Ik vertrouw u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet deze aan mij te stellen.

Alphen aan den Rijn, juni 2018